Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Mye tillit er et konkurransefortrinn

Forskningen er entydig: Tillit er mer effektivt enn intensiv styring og kontroll. Ledere som gir tillit får mer motiverte medarbeidere. De blir mindre stressa, mer produktive og har et lavere sykefravær enn andre. Mye handler om å bli involvert i oppgaver og utfordringer i jobben.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

– Medarbeidere som er drevet av en indre motivasjon, som er glade i jobben og oppgavene, presterer bedre og enn de som er styrt av ytre faktorer. Men de indre motiverte trenger tillit for å blomstre.

Det sier Bård Kuvaas, en fremstående forsker ved handelshøyskolen BI til Idebanken. Han viser til omfattende forskning både i Norge og internasjonalt. Tillitsbasert ledelse, eller ledelse basert på forpliktelse, er mest lønnsomt. Det avgjørende er gode relasjoner og selvbestemmelse i jobben.

– Virksomheter der medarbeiderne får tillit, frihet og muligheter, har et stort konkurransefortrinn. For ansatte er det viktig med opplevelsen av ansvar og å ikke bli unødvendig kontrollert, sier Kuvaas.

Les mer: http://www.idebanken.org/innsikt/artikler/mye-tillit-er-et-konkurransefortrinn