Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Bachelor ambulansefag og søknad om autorisasjon

Flott utspill fra Delta. Fagforbundet tok opp samme sak i henvendelse ovenfor Helse- og omsorgsdepartementet 4. mai og 16. juni i fjor.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Fagforbundet er blitt gjort kjent med at Delta i henvendelse til Helse- og omsorgsdeparteentet i juni i år har tatt opp spørsmålet vedrørende autorisasjon for de som vil få bachelore i ambulansefag. Vi finner det riktig å informere om at Fagforbundet tok opp tilsvarende problemstillingen ovenfor departementet 4. mai og 16. juni 2015. Dette til orientering ovenfor de som etterspørre hva Fagforbundet har gjort i forbindelse med samme sak.

Vi kan videre opplyse om at vi også har sendt en henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet 17. august i år vedrørende de studenter ved Høgskolen i Oslo/Akershus som avslutter sine studier våren 2017, og som ikke har autorisasjon som helsepersonell. Det haster med å finne en løsning på autorisasjonsspørsmålet for disse.