Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Avtale med Ambulanseforum er gått ut.

Ambulanseforum
(Foto: Fagforbundet)

Dette medfører at du ikke lengre vil få tilsendt Ambulanseforum i posten. Styret i Seksjon helse og sosial vil nå foreta en evaluering av ordningen.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Vår ettårige avtale med Ambulanseforum om utsending av Ambulanseforum er nå gått ut.

De to førstkommende nummer vil i alle tilfeller ikke bli sendt ut. Hva som skjer etter den tid kan vi på nåværende tidspunkt ikke svare på. 

Vi håper at de som har mottatt Ambulanseforum har fått et faglig utbytte. 

Uavhengig av denne ordningen vil Fagforbundet også i framtiden være den ledende fagorganisasjonen for ansatte innen de prehospitale tjenestene.

Med 357 000 medlemmer i ryggen vil Fagforbundet alltid være i stand til å gi det enkelte medlem trygghet i arbeidssituasjonen og kraft til å være en pådriver i alt utviklingsarbeid.