Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Ta renovasjonen tilbake til kommunen

Ulovlig:
Sosial dumping er en form for arbeidslivskriminalitet. Siden 2006 har Arbeidstilsynet gjort mer enn 15 000 tilsyn for å bekjempe sosial dumping i Norge. (Foto: Faglbadet)

Velferdsstatenes skatte- og avgiftsfinansierte tjenester drives alltid best i egenregi. Det offentlige har da direkte styring, og de ansatte har trygge ansettelsesforhold og anstendig pensjon, lønns- og arbeidsvilkår. De ansattes kompetanse kan brukes til en kontinuerlig og viktig utvikling av kvaliteten på tjenesten.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Drift i egenregi er bedre enn når det er privatisert, konkurranse- eller anbudsutsatt. Med RenoNordens konkurs er det dessverre nødvendig for landsstyret i Fagforbundet å gjenta dette.

Dyrt og dumt

I markedsliberalismens tid har det vært en ideologisk påstand at offentlige tjenester drives bedre og billigere når de eksponeres for et marked.

Innhenting av husholdningsavfall har vært et område hvor konkurranseutsetting er utbredt. Påstanden om bedre og billigere tjenester har aldri slått til. Forskningsstiftelsen De Facto og andre har dokumentert at renovasjonsgebyrene gjennomgående er høyere i kommuner som har konkurranseutsatt henting av husholdningsavfall, enn i kommuner som gjør dette sjøl. Offentligheten kjenner skandalene fra blant andre Veireno i Oslo.

Skandale på skandale

I dette markedet har RenoNorden vært en klassisk profitør. RenoNorden ble stiftet i år 2000. Selskapet har konsentrert seg om anbud på henting av husholdningsavfall. De har vokst til å bli en dominerende aktør i alle de nordiske landene.

De første eierne solgte seg ut etter noen år med en betydelig gevinst. Selskapet gikk på børs i november/desember 2013, og det ble tatt ut store konsernbidrag og utbytte i 2014 og 2015.

I anbudet for Sirkula (Hamar, Ringsaker, Stange og Løten) har RenoNorden bemerket seg med sosial dumping og grov utnytting av ansatte. Når selskapet går konkurs gis ansvar og regning til det offentlige. Dette er en avslutning på privatiserte velferdstjenester som er kjent fra sykehjem i Oslo, skole i Sverige og jernbane i England.

Gjøre det sjøl

Innhenting av husholdningsavfall er et kommunalt ansvar. Tjenesten skal fullfinansieres med gebyrer. Det er en uklok politikk å organisere det på en slik at de ansattes kompetanse ikke blir benyttet til kvalitetsutvikling, og hundrevis av millioner gebyrkroner forsvinner til annet enn tjenesten.

Fagforbundet vil jobbe for at kommunene sjøl overtar henting av husholdningsavfall, der RenoNorden har stukket av. Fagforbundet jobber videre for at andre kommuner overtar i egenregi når deres kontrakter løper ut. Dette vil være til best både kommunens innbyggere og de ansatte.

Last ned «Ta renovasjonen tilbake til kommunen» som pdf