Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Streiker for pensjon i Akasia

Streikevakter
Streikevakter utenfor Nykirken barnehage i Bergen under Akasia-streiken i 2017.

Meklingen om tariffavtale for de ansatte i kirkekonsernet Akasia førte ikke fram. Nå er 234 ansatte i Akasias barnehager og andre virksomheter i Bergen i streik for en anstendig og trygg pensjon.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

132 av dem er medlemmer i Fagforbundet.

Torsdag 18. mai blir ytterligere 43 ansatte i Akasia tatt ut i streik. 40 av dem er ansatt i barnehager, mens tre er ansatt i andre deler av virksomheten.

– Vi tar ut ansatte i fire nye barnehager, blant annet en i Rogaland. Nå strammes grepet opp fra vår side, sa nestleder Odd Haldgeir Larsen i Fagforbundet til NRK 12. mai.

Ikke kontakt mellom partene

– Streik er vårt eneste virkemiddel for å få et lønnssystem og en pensjonsordning vi mener er rimelig på plass, sier Larsen.

Disse fire nye Akasia-barnehagene blir berørt fra 18. mai:

 • Solahagen barnehage
 • Skranesvingen barnehage
 • Arna menighetsbarnehage
 • Sandviken menighetsbarnehage

Disse barnehagene er allerede omfattet av streiken:

 • Fana barnehage, tilsyn
 • Litlafjell barnehage, tilsyn
 • Nygård menighetsbarnehage, helt stengt
 • Nykirken barnehage, tilsyn
 • Skjold menighetsbarnehage, tilsyn
 • Sædalen barnehage, helt stengt
 • Søreide barnehage, tilsyn

Solahagen barnehage ligger i Rogaland, og er den første barnehagen utenfor Bergen som rammes av streiken.

279 i streik fra torsdag

LO Stat og Fagforbundet varslet opptrapping av streiken i kirkekonsernet Akasia med 27 ansatte fredag 12. mai. 159 av Fagforbundets medlemmer vil da være i streik fra torsdag 18. mai. I tillegg har Utdanningsforbundet fra torsdag 101 i streik, Delta 14 og Lederne fem, til sammen 279.

Les i Fagbladet: Stor støtte til de streikende - streikerammet pappa kjøpte is til streikende barnehageansatte

Streiker for pensjon

Det er arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og Lederne som er i konflikt. Konflikten handler i første rekke om pensjon. Arbeidstakersiden krevde en livsvarig og forutsigbar pensjonsordning som er lik for kvinner og menn, men nådde ikke fram med dette kravet.

– Vi er skuffet over at det ikke var mulig å komme fram til en løsning. Det er helt uforståelig for oss at kirken i Bergen ikke vil at de ansatte i kirkekonsernet Akasia skal ha en anstendig pensjon, sier forhandlingsleder i Fagforbundet Odd Haldgeir Larsen.

Fagforbundets forhandlere, her ved Odd Haldgeir Larsen og Tone Faugli måtte slå fast at de ikke kom noen vei i oppgjøret med Akasia og at streik var et faktum.
Fagforbundets forhandlere, her ved Odd Haldgeir Larsen og Tone Faugli måtte slå fast at de ikke kom noen vei i oppgjøret med Akasia og at streik var et faktum. (Foto: LO MEDIA)

Tar ikke hensyn til tariffavtalte rettigheter

Akasia har presset gjennom en ny pensjonsordning uten å ta hensyn til tariffavtalte rettigheter fra tiden før Bergen kirkelige fellesråd valgte å etablere konsernet Akasia.

En konflikt går nesten alltid ut over tredjepart, i dette tilfellet er barna og foreldrene i barnehagene og øvrige brukere av de ulike tjenestene Akasia tilbyr, som rammes. Fagforbundet beklager at streiken rammer dem og håper at konflikten blir kortvarig.

Les i Fagbladet: Stor støtte til de streikende - streikerammet pappa kjøpte is til streikende barnehageansatte

Kan ikke godta dårligere pensjoner

– Vi kan ikke godta at barnehagelærerne i Akasia skal ha dårligere pensjoner enn sine kollegaer i andre private og kommunale barnehager, sier nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.

– Akasia har et verdigrunnlag som vektlegger ansvarlighet. Å nekte de ansatte en anstendig pensjonsordning er det motsatte av dette, sier forhandlingsleder i Delta Lizzie Ruud Thorkildsen. 

Dyp konflikt

Konflikten mellom arbeidstakerne om kirkekonsernet Akasia stikker dypt. Konsernet har presset gjennom en ny pensjonsordning uten å ta hensyn til tariffavtalte rettigheter fra tiden før Bergen kirkelige fellesråd valgte å etablere konsernet Akasia.

De ansattes organisasjoner mener dette er et brudd på tariffavtalen og har stevnet konsernet for arbeidsretten. Arbeidsgiverne på sin side har svart med å stevne 90 av sine ansatte for tingretten.

Akasia har forsøkt å stanse behandlingen i arbeidsretten, men den har avvist kravet om stans, og kommer til å behandle tvisten. Saken er imidlertid utsatt. Tingrettsbehandlingen er berammet til august i år.

Akasia sendte 9. mai ut et brev til de ansatte der de påstår at fagforeningene sprer faktafeil og usannheter om lønns- og pensjonsforholdene i Akasia.

Fagforbundet har sammen med de andre organisasjonene svart på Akasias brev

Dette er Akasia

Det som startet med drift av menighetsbarnehager, har i dag vokst til et kirkekonsern med 600 ansatte. Kirkekonsernet driver blant annet barnehager, kirkegårdstjenester, restaurering og regnskapsføring. Akasia Barnehage eier og driver 20 private barnehager med rundt 1500 barnehageplasser, hvorav 18 barnehager ligger i Bergen. Kirkekonsernet Akasia eies av 25 menigheter i Bergen kirkelige fellesråd. 

Kontaktpersoner:

 • Tone Faugli, leder forhandlingsenheten mobil 901 03 539
 • Monica Jensen, leder Fagforbundet Åsane mobil 481 34 295 
 • Randi Tevik, informasjonsrådgiver Fagforbundet mobil 977 78 068