Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Akasiastreiken trappet opp

fanemarkeringibergen.jpg
De streikende stilte opp på fanemarkering i Bergen onsdag. (Foto: Fagforbundet)

Streiken blant Akasia-ansatte i Bergen ble trappet opp onsdag 10. mai. De ansatte streiker først og fremst for en anstendig pensjon.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Fra onsdag 10. mai vil totalt 132 medlemmer fra Fagforbundet være i streik i Akasia. 

Alle organisasjonene i konflikt

Det er arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og Lederne som er i konflikt. Konflikten handler i første rekke om pensjon. Arbeidstakerorganisasjonene krever en livsvarig og forutsigbar pensjonsordning som er lik for kvinner og menn, men nådde ikke fram med dette kravet.

Les i Fagbladet: Stor støtte til de streikende - streikerammet pappa kjøpte is til streikende barnehageansatte

Forhandlingsledelsen i Fagforbundet er skuffet over at det ikke var mulig å komme fram til en løsning. 

– Det er helt uforståelig for oss at kirken i Bergen ikke vil at de ansatte i kirkekonsernet Akasia skal ha en anstendig pensjon, sa forhandlingsleder i Fagforbundet Odd Haldgeir Larsen da bruddet kom natt til fredag. 

Akasia sendte 9. mai ut et brev til de ansatte der de påstår at fagforeningene sprer faktafeil og usannheter om lønns- og pensjonsforholdene i Akasia.

Fagforbundet har sammen med de andre organisasjonene svart på Akasias brev

Bytte av arbeidsgiverorganisasjon

Forhandlingene mellom de ansattes organisasjoner og Akasia har pågått siden mai 2016, etter at Akasia meldte seg inn i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Halvparten av barnehagene i Akasia kommer fra PBL-området, mens den andre halvdelen kommer fra KA-området. Medlemmer innen kirke, gravplass og eiendomsforvaltning kommer alle fra KA-området. I februar 2017 brøt forhandlingene sammen på grunn av blant anna var uenighet om pensjon. Avsluttende sentrale forhandlinger mellom Spekter/Akasia og LO Stat/Fagforbundet førte heller ikke fram.

I tillegg til Fagforbundet har Utdanningsforbundet, Delta og Lederne medlemmer i de tre virksomhetene Akasia Barnehage AS, Akasia Eiendomsforvaltning AS og Akasia Kirke og Gravplass AS.

Alle Fagforbundet sine medlemmer som omfattes av streiken er informert.

Dette er Akasia

Det som startet med drift av menighetsbarnehager, har i dag vokst til et kirkekonsern med 600 ansatte. Kirkekonsernet driver blant annet barnehager, kirkegårdstjenester, restaurering og regnskapsføring. Akasia Barnehage eier og driver 20 private barnehager med rundt 1500 barnehageplasser, hvorav 18 barnehager ligger i Bergen. Kirkekonsernet Akasia eies av 25 menigheter i Bergen kirkelige fellesråd.

Disse barnehagene har streikende fra 5. mai:

Fana barnehage, Litlafjell barnehage, Nygård menighetsbarnehage,  Nykirken barnehage, Skjold menighetsbarnehage, Sædalen barnehage og Søreide barnehage

Fra onsdag 10. mai er også ansatte i Neshaugane, Paradis og Råtun barnehage omfatta av streiken.