Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Godt resultat i Norlandia Care

pensjonsikon1.png

De ansatte i Norlandia Care fikk en lønnsøkning på 8500 kroner eller mer, samt en forbedring i pensjonsordningen da partene ble enige om en ny tariffavtale, sent onsdag kveld.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Partene, Fagforbundet og Norlandia Care (eldreomsorg), ble enige om et generelt tillegg på 2,65 prosent til alle, men likevel slik at alle får minst 8500 kroner. Minstelønnssatsene er regulert tilsvarende, noe som betyr at også de som blir ansatt etter at avtalen ble inngått, nyter godt av de nye satsene.

Et av de krevende spørsmålene var pensjon. Her kom partene fram til en forbedret avtale som innebærer at de ansatte vil tjene opp pensjon fra første krone de tjener.

Bedre pensjon

– Vi er glade for at vi greide å komme til enighet om et resultat. Økonomisk er resultatet på høyde med det man har oppnådd i arbeidslivet for øvrig. Jeg er spesielt fornøyd med at pensjonsordningen nå er vesentlig forbedret. Tidligere tjente ikke de ansatte opp pensjon for inntekt under 1G, altså omlag de første 90 000, det gjør de nå og det er bra, sier forhandlingsleder Odd-Haldgeir Larsen. Han legger til at endringen ikke vil omfatte sykepleiere fordi de har en egen, lovregulert pensjonsordning.

last ned tariffplakat her

Les hele avtalen