Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Historisk avtale mellom Fagforbundet og FO

AVTALE: Mette Nord (t.v) og Mimmi Kvisvik undertegnet historisk avtale mandag. Sammen skal de jobbe mot felles mål. (Foto: Knut A. Nygaard)

– Det viktigste er at Fagforbundet og LO får en større styrke i samfunnet, sier Fagforbundets leder, Mette Nord, etter å ha satt sin signatur på avtalen med Fellesorganisasjonen.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Både Nord og FO-leder Mimmi Kvisvik signerte avtalen mellom de to forbundene etter lange forhandlinger, og ikke minst tallrike diskusjoner innad i FO. Avtalen inneholder en konkretisering av hvordan samarbeidet skal foregå sentralt, fylkesvis og lokalt. I tillegg sier avtalen klart at forbundene ikke skal verve hverandres medlemmer:

Forbundene skal ikke gjøre forsøk på å verve hverandres medlemmer. Det er i begges interesse at vi fokuserer på å verve uorganiserte, og organiserte i forbund utenfor LO. Begge forbund respekterer den frie organisasjonsretten, også for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere. I LO er det FO som i hovedsak organiserer barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere. Fagforbundet organiserer alle yrker i forbundets orgnisasjonsområder.

Les hele avtalen her

Langt samarbeid

De to fagforeningstoppene sier at forbundene allerede har samarbeidet lenge, og at den nye avtalen innebærer en konkretisering av samarbeidet.

– Det viktigste her er et godt samarbeid, og at det gir oss fornyet styrke, sier Mette Nord, som tror at arbeidet for en god velferdsstat blir bedre gjennom avtalen, og at den styrker LO-fellesskapet.

– Det har vært en lang marsj for FO, men det betyr igjen at avtalen er godt forankret, og at vi er sikre på at den blir implementert, sier Mimmi Kvisvik.

– Gjennom avtalen legger vi press på oss sjøl – press på å holde samarbeidet høyt, sier hun.

Evaluering

Samarbeidsavtalen skal gjennomgå løpende evaluering i begge forbundene. Den er bygget opp slik et den skal være en sentral ramme og gi et konkret og operativt samarbeid lokalt.

Sammen vil Fagforbundet og Fellesorganisasjonen ha oppmerksomheten på verving i tida framover, og ikke minst innen private velferdsaktører. Et eksempel er det private barnevernet.

Lønn og pensjon

– Det handler mye om lønn og pensjon. Når vi får opp organisasjonsgraden sammen, vil dette gi oss bedre tilgang inn i de private selskapene, sier Mette Nord.

– Jo større organisasjonsgrad, jo større tyngde, stemmer Kvisvik i. Både hun og Mette Nord er enige i at de uorganiserte er et opplagt samarbeidsområde for organisasjonene. 

Eksempler på saker til samarbeid Fagforbundet og FO:

 • Pensjon
 • Vold og trusler
 • Deltid og arbeidstid
 • Rekruttering - fellesprosjekter overfor studenter og privat barnevern
 • Godkjenningsordninger/ kliniske fagstiger
 • Felles skolering / seminarer
 • Oppfølging av LO kongressen: Asyl- flyktningbarn, 6-timersdagen, Faglig senter for papirløse
 • LO Kommune
 • Hele og faste stillinger
 • Sosial dumping – konkurranseutsetting/privatisering/egenregi
 • Omstilling og kvalitet
 • Yrkesfaglige tiltak