Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Kamp for arbeidstakerne

mettenord_006

Fagforbundet er bekymret for presset på arbeidsmiljølovens bestemmelser etter at den mørkeblå regjeringen kom til makta. NHO, Virke og tankesmia Civita, insisterer på at vi trenger det de kaller oppmykning og fleksibilisering, skriver Fagforbundets leder Mette Nord, i et svar til Petter Furulund i NHO Service.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Arbeidsminister Robert Eriksson (FrP) er både lydhør og positiv til innspillene og har tidligere flagget liknende synspunkter. Det ligger an til en hard dragkamp om den videre utviklinga i arbeidslivet når det gjelder arbeidstidsbestemmelser, turnusordninger og midlertidige stillinger.

Organisering av arbeidlivet livsviktig

For medlemmene våre og for veldig mange arbeidstakere er organiseringen av arbeidslivet et livsviktig spørsmål. Fagforbundet lover å kjempe for at medlemmene våre skal ha et anstendig arbeidsliv som legger til rette for at de får brukt kompetansen sin, at de har en trygg og forutsigbar jobb og at de skal kunne stå lenge i jobben. Dette er alvorlige spørsmål for oss og for alle arbeidstakere.

Lettvint fra NHO

Derfor blir vi overrasket når direktør i NHO Service, Petter Furulund tillater seg å komme med noen lettvinte, nesten flåsete kommentarer om hvorfor vi må endre blant annet arbeidsmiljøloven. I et intervju i media, som er gjengitt på NHO Service sine nettsider (25.11) sier Furulund følgende: - Tenk også på arbeidsinnvandrerne som vi trenger for å få dekket den økte etterspørselen etter alskens tjenester. Tror du en ung svenske heller vil jobbe flere helger på rad og deretter få fri lenge nok til å dra hjem noen dager til Sverige, eller tror du hun eller han vil sitte på vent i en dårlig hybel i Oslo-området fordi vedkommende ikke får lov til å jobbe som de vil? Vi er i beit for arbeidskraft og kan få problemer med å lokke arbeidsinnvandrere til Norge med stive regler.

Krav på forutsigbarhet

Fagforbundet tror Furulund har helt rett med hensyn til hva unge, svenske arbeidstakere ønsker seg av arbeidslivet i Norge. Men vi er meget uenige med NHO-sjefen i at det er dette behovet som skal være styrende for det norske arbeidslivet. Norske arbeidstakere har krav på forutsigbare og trygge jobber, hvor de får brukt kompetansen sin og verdsettes ved anstendig lønn og pensjon. Alle arbeidstakere må også gis muligheten til å ha et sosialt liv og å delta i lokalmiljøet sitt. Da kan de ikke jobbe døgnet rundt.

Arbeidstidsregler

NHO og Petter Furulund argumenterer ofte og heftig for at folk skal stå lenger i arbeid. Hvordan kan de klare det dersom arbeidstidsregler skal utformes slik at de må ha lengre arbeidsdager? De arbeidstakerne vi snakker om, blant annet i pleie og omsorgstjenestene, har krevende jobber som sliter på helsa. Furulund kan selv forsøke hvordan det er å gå for eksempel doble vakter på et sykehjem. Våre eldre pleietrengende har krav på ansatte som kan yte sitt beste de timene de er på jobb. Det klarer ikke en helsearbeider som går på den ellevte og tolvte timen. Den arbeidsformen Furulund tar til orde for, lar seg verken kombinere med at folk skal stå lenge i jobb eller for å få ned sykefraværet.  

Adecco-skandalen 

Da Adecco-skandalen på Ammerudlunden sykehjem ble avdekket, drev de på den måten NHO-sjefen argumenterer for. Utenlandske arbeidstakere som overnattet på institusjonen i løse kontraktsforhold til dårlig betaling. Beboernes behov og kvaliteten på tjenestene ble underordnet kommersielle og driftsøkonomiske hensyn. Billig, ustabil arbeidskraft ble foretrukket, fremfor stabil og god bemanning i en krevende bransje. Fagforbundet lover kamp mot en slik utvikling. Alle, både ansatte og de som har behov for tjenestene er best tjent med arbeidstakere som har hele, faste stillinger og som verdsettes og trives i jobbene sine.