Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Fagforbundets forbundsstyre

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Forbundsstyrets arbeidsutvalg

Forbundsleder: Mette Nord  
Nestleder: Odd Haldgeir Larsen  
Nestleder: Sissel M. Skoghaug  
AU-medlem Anne Green Nilsen  
AU-medlem: Svend Morten Voldsrud  
Seksjonsleder SHS: Iren Mari Luther  
Seksjonsleder SKKO: May-Britt Sundal  
Seksjonsleder SST: Stein Guldbrandsen  
Seksjonsleder SKA: Trond Finstad  
     
     

 

Forbundsstyret valgt blant landsstyrets medlemmer:

     
     
10 medlemmer fritt valgt blant landsstyrets medlemmer (blant fylkesrepresentantene):
     
Mariann Brandstad Møre og Romsdal  
Vara: Marianne N. Skjønstad Telemark  
     
Tore Andre Jakobsen Nordland  
Vara: Roy Bjarne Gyberg Agder  
     
Helene Harsvik Skeibrok Hedmark  
Vara: Ruth M.P. Thomsen Østfold  
     
Roger Dehlin Oslo  
Vara: Rune Mathiassen Vestfold  
     
Trude Rosnes Haukås Hordaland/Sogn og Fjordane  
Vara: Anne Bondevik Østlandet  
     
Tarjei Leistad Trøndelag  
Vara: Ørjan Myrmel Hordaland  
     
Bente Stokker Knutsen Akershus  
Vara: Anna Elisabeth Uran Oslo  
     
Trond Helland Rogaland  
Vara: Ralf Einar Johannessen Sogn og Fjordane  
     
Hilde Bernhardsen Troms  
Vara: Jorunn Mikkelsen Finnmark  
     
Kristine Bjella Stavn Buskerud  
Vara: Line-Beate Tollefsen Nordland  
     
Vararepresentanter til seksjonlederne i forbundsstyret
     
Kurt Rønning SHS  
Morten Lindhard SKKO  
Ingunn Reistad Jacobsen SST  
Mette Johanne Asmyhr SKA  
     

 

Valgt på ungdomskonferansen i 2017:  
Mats Monsen    

Vara: Victoria De Oliveira
Ungdomssekretæren har møterett i forbundsstyret og landsstyret med tale- og forslagsrett

   
     
Valgt på pensjonistkonferansen i 2017  
Bjørg Hageløkken    
Vara: Tørres Sande  
   
Ansattes representant (møte-, tale- og forslagsrett):  
Stian Bryde - Erichsen