Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Fagforbundets forbundsstyre

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Forbundsstyrets arbeidsutvalg

Forbundsleder: Mette Nord  
Nestleder: Odd Haldgeir Larsen  
Nestleder: Sissel M. Skoghaug  
Hovedkasserer: Elin Veimo  
AU-medlem: Jan Helge Gulbrandsen  
Seksjonsleder SHS: Raymond Turøy  
Seksjonsleder SKKO: Mette Henriksen Aas  
Seksjonsleder SST: Stein Guldbrandsen  
Seksjonsleder SKA: Britt Silseth  
 
     

 

Forbundsstyret valgt blant landsstyrets medlemmer:

   
     
10 medlemmer fritt valgt blant landsstyrets medlemmer (blant fylkesrepresentantene):
     
Mari Sanden Oslo  
Vara: Roger Dehlin Oslo  
     
Svend Morten Voldsrud Oppland  
Vara: Helene Harsvik Skeibrok Hedmark  
     
Oddbjørg Strømme Østfold  
Vara: Jan Denné Akershus  
     
Merete Dahl Vestfold  
Vara: Doris Standal Aust-Agder  
     
Trond Helland Rogaland  
Vara: Roy Bjarne Gyberg Vest-Agder  
     
Ralf Einar Johannessen Sogn og Fjordane  
Vara: Haldis Waage Revheim Hordaland  
     
Mariann Brandstad Møre og Romsdal  
Vara: Arne Jan Skjerdingstad Sør-Trøndelag  
     
Bjørg Tapio Finnmark  
Vara: Tore Andre Jakobsen Nordland  
     
Helge Sporsheim Oslo  
Vara: Brit Gulli Rones Nord-Trøndelag  
     
Kristine Bjella Stavn Buskerud  
Vara: Ørjan Mymel Hordaland  
     
Vararepresentanter til seksjonlederne i forbundsstyret
     
Raymond Turøy SHS  
May-Britt Sundal SKKO  
Ingunn R. Jacobsen SST  
Trond Finstad SKA  
     

 

Valgt på ungdomskonferansen i 2013:  
Christina Beck Jørgensen    

Vara: Mats Monsen
Ungdomssekretæren har møterett i forbundsstyret og landsstyret med tale- og forslagsrett

   
     
Valgt på pensjonistkonferansen i 2013:  
Bjørg Hageløkken    
Vara: Rolv Skirbekk  
   
Ansattes representant (møte-, tale- og forslagsrett):  
Stian Bryde - Erichsen