Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Tillitsvalgte SKAL forhandle om høytidsturnus

De tillitsvalgte skal tas inn i forhandlinger om ny turnus i forbindelse med høytider. Dette er klart etter at Fagforbundet, NSF og Delta har inngått en enighetsprotokoll med KS om saken.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Det har lenge vært strid om tillitsvalgtes rolle i forbindelse med høytidsturnus. Årsaken er at arbeidsgiversiden har ment at de har rett til å fastsette slike arbeidstidsordninger etter avtale med den enkelte arbeidstaker i forbindelse med for eksempel høytider.

-- Arbeidsmiljøloven har ikke vært tilstrekkelig klar på at de tillitsvalgte skal delta i forhandlinger om arbeidsplanene for høytider. Det er derimot klart etter hovedavtalen og hovedtariffavtalen at kompetansen til å inngå avtaler om turnus med gjennomsnittsberegning ligger hos de tillitsvalgte. Vi har nå blitt enige med KS om at det er løsningen, sier forbundsadvokat i Fagforbundet Hans Christian Monsen, som understreker at den inngåtte avtalen gjelder de som jobber i kommunene.

Utløser etterbetaling

-- Et viktig punkt i denne protokollen er at den utløser etterbetaling. Det skal godtgjøres med ordinær timelønn for den tiden vedkommende skulle arbeide etter den opprinnelige turnusplanen. Dette kan bety etterbetalinger for mange turnusarbeidere, sier Monsen.

Enigheten kan oppsummeres slik: 

  • Avtale om gjennomsnittsberegning av røde dager skal inngås mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.
  • Løpende turnusplan/-avtale som er inngått mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt kan ikke forandres gjennom en individuell avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om gjennomsnittsberegning av røde dager.
  • Dersom den løpende turnusplanen må endres i høytiden, må det etableres en ny plan/høytidsturnus eller gjennom bruk av forskjøvet arbeidstid.
  • En turnusplan/høytidsturnus som forutsetter avtale med tillitsvalgte kan ikke gjennomføres uten at enighet er oppnådd.
  • Alternativt kan partene lokalt inngå avtale om forskjøvet arbeidstid, jf hovedtariffavtalens (HTA)  kap. 1 § 6.8. Oppnås ikke lokal eller sentral enighet om forskjøvet arbeidstid, godtgjøres arbeid utover oppsatt turnusplan/arbeidsplan etter reglene om merarbeid/overtid jf. HTA kap. 1 § 6.
  • Dersom den gjeldende turnusplanen blir ulovlig å praktisere i høytiden, må den ansatte gis fri med lønn etter HTAs bestemmelser. Tilsvarende gjelder i de tilfeller arbeidstaker gis fri fordi driften tillater en reduksjon i bemanningen.
  • Partene er enige om at denne protokollen innebærer at endringer som arbeidsgivere har utført i ansattes løpende turnusplan/arbeidsplan i forbindelse med høytidene, uten å følge prosedyrene ovenfor, godtgjøres med ordinær timelønn for den tid vedkommende skulle arbeide etter den opprinnelige turnusplanen.


Fagforbundet håper den nye enighetsprotokollen vil bidra til ro rundt fastsetting av arbeidstid i forbindelse med høytider.